Vi samarbejder med

Naturmælk

Mælken leveres til det selvstændige økologiske mejeri Naturmælk.

Friland

Kødet sælges
gennem Friland.

Skærtoft Mølle

Gødning byttes for foder til gavn for begge parter.

Hvorfor økologi?

Frode beskriver her, hvorfor Stensigmose drives økologisk:

Som 18-årig var jeg i New Zealand og fik der set en type landbrug, som var ekstensivt. Køerne gik på græs hele året og gav den mælkeydelse, som de nu kunne give. Jeg synes, det er en meget tiltalende form for landbrug.

Op gennem firserne begyndte vi at se ulemperne ved vores intensive måde at leve på. Grundvandet var flere steder forurenet med pesticider. Mange mennesker led af allergi, og en stor del kunne ikke få børn. Og hver gang man havde et eller andet problem, fandt man et eller andet kemikalie eller tilsætningsstof, som kunne løse problemet. Der var ingen, der undersøgte, om der var andre muligheder.

I begyndelsen af halvfemserne blev vores økonomi dårligere, og kritikken af landbruget tog til. Så da muligheden bød sig i 1994, var vi helt klar til at gøre op med den måde, vi drev landbrug på. Det bedste ved at producere efter de økologiske regler er, at de kommer hele vejen rundt.

Vi producerer uden kunstgødning og pesticider. Der er regler for dyrevelfærd, så dyrene har det godt og kommer ud om sommeren. Vi bruger ikke gensplejsning i vores produktion. Og reglerne sikrer, at vi passer på naturen og miljøet. Alt dette kontrolleres af Plantedirektoratet.

Og vi kunne ikke tænke os at gå tilbage til konventionelt landbrug.