Vi samarbejder med

Naturmælk

Mælken leveres til det selvstændige økologiske mejeri Naturmælk.

Friland

Kødet sælges
gennem Friland.

Skærtoft Mølle

Gødning byttes for foder til gavn for begge parter.

Vores marker

I tidens løb er der købt en del jord, så i dag er der 117 ha (hektar) til Stensigmose. Én ha svarer til 10.000 m2 eller cirka to almindelige fodboldbaner. Derudover forpagter vi ca. 35 ha, så vi kommer op på ca. 151 ha. 11 ha er skov, krat, vej, bygninger og så videre. Vi dyrker korn, græs og andet foder på cirka 140 ha.

Det dyrker vi i 2017
Frugt 0,6 ha
Spelt 10,6 ha
Vårbyg og ærter 17,8 ha
Græs og kløver med urter 58,9 ha
Majs 10,6 ha
Vedvarende græsarealer 28,7 ha
Havre 2,3 ha
Hestebønner 11,1 ha
Areal i alt 140,6 ha

Økologi og samarbejde

Vi driver Stensigmose efter de økologiske regler og principper. Det betyder, at vi ikke bruger sprøjtemidler eller kunstgødning, og vi bruger heller ikke noget konventionel gylle, selvom vi gerne må.

Vi har faktisk så meget gødning, at vi sælger af det, og det gør vi til to lokale, økologiske planteavlere. Til gengæld køber vi græs og overskydende halm hos dem. Det er til gavn for både dem og os.

Markdriften

På Stensigmose kører vi et sædskifte på otte år, hvor de fire år er med kløvergræs, mens vi dyrker majs, korn og helsæd (byg og ærter) med udlæg af græs og kløver de andre fire. Det sikrer en god forsyning med foder til dyrene, et sundt skifte mellem afgrøderne og en sund jord.

Vi udfører selv den del af markarbejdet, der kræver de mindste maskiner, mens maskinstationen tager sig af resten. Det vil sige, at vi pløjer, harver, sår, slår græs og presser halm selv, mens maskinstationen høster alle afgrøderne og kører gødningen ud.

Se billeder fra markdriften