Vi samarbejder med

Naturmælk

Mælken leveres til det selvstændige økologiske mejeri Naturmælk.

Friland

Kødet sælges
gennem Friland.

Skærtoft Mølle

Gødning byttes for foder til gavn for begge parter.

Landbruget på Stensigmose

Hjemstedet for Stensigmose er på den 43 km2 store halvø Broagerland mellem Sønderborg bugt og Flensborg Fjord. Broagerland er i dag en del af den sønderjyske kommune Sønderborg, og på østsiden strækker Stensigmoses jorde sig fra Broagerland Strand Camping ved Folekobbel Skov og 1.200 meter langs med kysten ud mod Sønderborg Bugt. Tæller man den forpagtede jorde med, bliver det til hele 1.600 m langs med kysten.

De gamle matrikelkort fra 1870 viser, at kysten i gennemsnit er kommet 30 - 40 m tætter på gården som følge af de mange vintres storme. Nogle steder er der endda forsvundet helt op imod 70 m.

Læs mere om driften af gården på de andre sider.

Gården ligger på toppen af en bakke små 300 m fra Stensigmose
klinter. Området kaldes også for Dynt Mark.

Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud samt tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne.

Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugs-arealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljø og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.