Vi samarbejder med

Naturmælk

Mælken leveres til det selvstændige økologiske mejeri Naturmælk.

Friland

Kødet sælges
gennem Friland.

Skærtoft Mølle

Gødning byttes for foder til gavn for begge parter.

Vores familie

Frode, født januar 1958

Frode er uddannet landmand fra Gråsten landbrugsskole i 1980 og varetager den daglige drift af gården, som han overtog efter sin far i 1981. En del tid går med posten som bestyrelsesformand i det økologiske mejeri Naturmælk samt en række andre tillidsposter i landbruget og lokalområdet.

Gitte, født september 1960

Gitte er medhjælpende hustru og familiens rygrad på fuld tid. Hun sørger for, at det hele fungerer, når Frode er væk til møder. Ellers er Gittes domæne hos gårdens katte og høns samt på kontoret, men der bliver også givet en hånd med ved mallkning og pasning af dyrene.

Jesper, født november 1985

Jesper er uddannet Cand. Scient i husdyrvidenskab (tidl. Agronom) fra Københavns Universitet i 2012 og Ph.d. i Agroøkologi fra Aarhus Universitet i 2016. I dag arbejder han som forsker ved Aarhus Universitet i Foulum ved Viborg.

Tina, født oktober 1987

Tina er uddannet jurist fra Københavns Universitet i 2015 og har tidligere arbejdet som sagsbehandler ved Hærens Konstabel og Korporal Forening i København. I dag arbejder hun ved Ankestyrelsen, mens fritiden som oftest bruges som frivillige spejderleder ved 3. Vesterbro Vildgæssene.

Rasmus, født juni 1989

Rasmus er uddannet automatikfagtekniker fra EUC syd i Sønderborg i 2011, og i januar 2014 blev han faglært landmand. Efter to år som driftsleder for friland og altmuligmand på et gartneri i Norge flyttede han, kæresten Camilla og datteren Julie hjem til Danmark, hvor landbrugets driftsleder- og agrarøkonomuddannelser skal gøres færdige. Camilla er uddannet pædagog.