Vi samarbejder med

Naturmælk

Mælken leveres til det selvstændige økologiske mejeri Naturmælk.

Friland

Kødet sælges
gennem Friland.

Skærtoft Mølle

Gødning byttes for foder til gavn for begge parter.

Vores dyr

På Stensigmose er der cirka 107 køer, 75 kvier og 40 kalve samt en flok høns og nogle katte. Alle dyrene kommer mest muligt på græs, men om vinteren er vejret ganske enkelt for dårligt, og der er intet foder på markerne. Alle dyrene går løse hele året.

Køerne

Kostalden er opdelt i to afdelinger, hvor den ene er forbeholdt de 30 yngste og mindste køer, mens den anden har plads til 68 af de ældre køer. Om sommeren går de alle i en flok. Begge afdelinger er udstyret med en bås per ko, hvor der i hver bås er lagt et lagt blødt gummi nederst og et lag skridsikkert gummi øverst.

Kvierne

Kvierne er opstaldet på en ejendom cirka én km fra Stensigmose, hvor de går i fire store bokse opdelt efter alder. Boksene bliver strøet med masser af halm, som holder dem tørre og rene.

Kalvene

Kalvene kommer på græs, når de er fyldt fire måneder, men ind til da går de i kalvestalden. De første et-to døgn går de sammen med med deres mor, og derefter får de en boks for dem selv i en uges tid. Her kan vi lære dem at drikke mælk, inden de bliver lukket sammen i hold.

Fodermidler til dyrene
Frisk græs med kløver og urter
Ensileret græs med kløver og urter
Ensilerede majskolber og -stængler
Ensileret byg og ærter
Hø (tørret græs)
Valset hvede og havre
Tørrede hestebønner
Restmel fra Skærtoft Mølle
Valset restkorn fra Skærtoft Mølle
Kraftfoder
Halm
Mineraler
Frisk mælk til kalvene

Staldene på Stensigmose

Staldene er bygget over mange år, og de er ombygget adskillige gange. Den ældre kostald er oprindeligt bygget i 1910 og senest ombygget og moderniseret i 2005. Den nyeste del af kostalden blev bygget i 1992 sammen med kalvestalden og malkestalden og blev sidst renoveret indvendigt i 2007.

Se billeder fra staldene